Dla księgarń

Zapraszamy wszystkie księgarnie i hurtownie zajmujące się dystrybucją książek do współpracy. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z działem kolportażu Wydawnictwa UR (tel. 017 872 13 69, wydaw@univ.rzeszow.pl).

Procedura podpisania umowy dotyczącej sprzedaży publikacji Wydawnictwa UR:
Firmy zainteresowane stałą współpracą z naszą oficyną prosimy o zapoznanie się z treścią umowy kupna-sprzedaży wydawnictw Uniwersytetu Rzeszowskiego zamieszczonej poniżej oraz przesłanie na adres siedziby Wydawnictwa (ul. prof. S. Pigonia 6, 35–310 Rzeszów) następujących dokumentów:

  • wpis do ewidencji działalności gospodarczej
  • decyzja o przyznaniu numeru NIP i REGON

Po otrzymaniu powyższych dokumentów i dopełnieniu formalności związanych z ustaleniem wielkości rabatu księgarskiego oraz terminu płatności następuje podpisanie umowy między Rektorem Uniwersytetu Rzeszowskiego a Dystrybutorem (księgarnią, hurtownią). Jest ona sporządzana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej strony. Procedura kończy się przesłaniem podpisanego dokumentu do Dystrybutora.

Umowa kupna-sprzedaży wydawnictw Uniwersytetu Rzeszowskiego

Napisz do nas

logo
Copyright © 2020 weburz@univ.rzeszow.pl

KONTAKT

tel. 017 872 13 69 (Kolportaż)
tel. 017 872 14 37 (Dyrektor)
faks: 17 872 14 26
e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl

Adres:
ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów

Skip to content