20.52 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Polityka i Społeczeństwo 3(17)/2019, (Studies in Politics and Society)

Dodatkowe informacje

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

    SPIS TREŚCI ARTYKUŁY PRAWA CZŁOWIEKA   ŁUKASZ SZYMAŃSKI Międzynarodowa ochrona praw człowieka w kontekście zjawiska handlu ludźmi   MONIKA MAZUR-BUBAK Prawo do rozwoju a prawo do życia w środowisku wolnym od zanieczyszczeń – analiza problemu i kilka propozycji redukcji konfliktu   MARCIN JASTRZĘBSKI Prawo do wolnych wyborów w Azerbejdżanie w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka   SAMORZˇD TERYTORIALNY   MAŁGORZATA MICHALEWSKA-PAWLAK Wpływ wieloletnich ram finansowych 2021–2027 Unii Europejskiej na zarządzanie rozwojem regionalnym w Polsce   ANDRZEJ PIASECKI, THAIR AL. AZZAWE Samorządowi menadżerowie. Wybrane aspekty prawne i ekonomiczne w działalności wójta gminy po 1990 roku   VARIA MACIEJ MILCZANOWSKI Ewolucja nurtu neokonserwatywnego w polityce USA w wyniku zamachów z 11 września 2001 roku i jej konsekwencje   ROBERT ZAPART Niebezpieczeństwo politycznego wykorzystywania ustawodawstwa o ochronie informacji niejawnych   PATRYCJA SZOSTOK-NOWACKA Poczucie podmiotowości komunikacyjnej w perspektywie badań nad kompetencjami medialnymi   KRZYSZTOF KUD Percepcja barier rozwoju elektromobilności w kontekście postaw ekologicznych mieszkańców województwa podkarpackiego   PAULINA OLECHOWSKA Transboundary media and journalism – an overview of theories, conceptions and practice in Europe   Informacje dla Autorów

POLECANE KSIĄŻKI

Napisz do nas

logo
Copyright © 2020 weburz@univ.rzeszow.pl

KONTAKT

tel. 017 872 13 69 (Kolportaż)
tel. 017 872 14 37 (Dyrektor)
faks: 17 872 14 26
e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl

Adres:
ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów

Skip to content